Öğr. Gör. Dr. OKTAY HEKİMLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. OKTAY HEKİMLER

T: (0282) 250 3413

M ohekimler@nku.edu.tr

W ohekimler.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Ana Bilim Dalı:Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Başlangıç
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr.
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HEKİMLER O., Üstesinden Gelebilir(mi)yiz: Federal Almanya’nın Yeni Sığınmacı Politikası ve Yansımaları, Uluslararası Çalışmalar Dergisi, vol. 2, pp. 17-40, 2018.
Özgün Makale LOCKKS
2. HEKİMLER O., Batı-Doğu Çekişmesi: Göçmen Meselesi Avrupa’da Yeni Bir Bloklaşmaya Sebep Verebilr mi?, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol. 73, pp. 19-49, 2018.
Özgün Makale ASOS, EBSCO Erişim Linki
3. , Brexit Sonrasında Merkezi ve Doğu Avrupa\'\'yı Yeniden Düşünmek, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi , vol. 25, pp. 1-33, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. , Berlin Olimpiyatları:Bir Barış Aracı mı. Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı mı?, HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2013.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Yoksulluk mu Yoksunluk mu? Sosyal Dışlanmışlık Üzerine bir Değerlendirme, Tekirdağ SMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2012.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI
2. , Küreselleşme Sürecinde Tehdit Altında Olan İkiz Kardeşler:Geleceği Tartışılan Ulus Devletin Sosyal Devlet Üzerindeki Etkisi, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2011.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Çek Cumhuriyetinde Toplu Sözleşme Sistemleri,Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri, Legal, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale çevirisi
4. , Günümüzde Almanya'daki Türk Varlığının Sosyal Yansımaları, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , İspanya'da Toplu Sözleşme Sistemleri,Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri, Legal, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale çevirisi
6. , Günther Loeschnigg, Beatrix Karl. Avusturya Üniversiteleri ve Avusturya Üniversite Hukuku, .
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale çevirisi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HEKİMLER O., Avrupa Sığınmacı Meselesinde Almanya’xxnın Tutumu ve Avrupa İçi Artan Uçurum, İBANESS (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
2. HEKİMLER O., Avrupa İçi İşbirliğini Canlandırabilecek Bir Araç Olarak Weimar Üçgeninin Avrupa Bütünleşmesine Katkısı, İBANNES Uluslararası Bakanlar ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferansları Dizisi (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri
3. HEKİMLER O., Merkezi ve Doğu Avrupa’xxda Bölgesel İşbirliği İçin Yeni Bir Model: İntermarium, IBANESS (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
4. HEKİMLER O., AB TUrizm Politikası ve Kültür Turizminin Geleceği, İBANESS (27.10.2016-28.11.2016).
Tam metin bildiri